Aktuelt

Pesticidkontrol: Vandværket har fået kontrolleret for desphenyl-chloridazon. Analysen viser, at der er målt indhold på 0,03ug/l, hvilket er noget under den tilladte maksimale grænseværdi på 0,1 ug/l, som er fastsat politisk.

Vandets hårdhed: 11,2 dH

Velkommen til Jerslev Vandværk

Velkommen til Jerslev Vandværks hjemmeside

 

 

Pt. er der ingen kendte driftsforstyrrelser